سرویس های ابری

فضای FTP-10GB

دسترسی به یک فضای ذخیره فایل با حجم 10 گیگا بایت از طریق پروتکل ftp