هاست سی پنل آلمان– اقتصادی

سی پنل رایگان
  • 100 مگا بایت فضا
  • 200 مگا بایت پهنای باند
  • 7 روز دوره فعال
  • بعد از اتمام دوره اطلاعات بطور کامل حذف میگردد. توجه
سی پنل اقتصادی - 100 مگ
  • 100 مگا بایت فضا
  • 500 مگا بایت پهنای باند
سی پنل اقتصادی - 200 مگ
  • 200 مگا بایت فضا
  • 500 مگا بایت پهنای باند
سی پنل اقتصادی - 500 مگ
  • 500 مگا بایت فضا
  • 1000 مگا بایت پهنای باند