ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
14,500 تومان
1 سال
14,500 تومان
1 سال
14,500 تومان
1 سال
.com
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
329,000 تومان
1 سال
.net
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.biz
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.info
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
.org
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.co
721,000 تومان
1 سال
721,000 تومان
1 سال
721,000 تومان
1 سال
.in
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.us
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.ca
433,000 تومان
1 سال
433,000 تومان
1 سال
433,000 تومان
1 سال
.tv
772,000 تومان
1 سال
772,000 تومان
1 سال
772,000 تومان
1 سال
.ws
971,000 تومان
1 سال
971,000 تومان
1 سال
971,000 تومان
1 سال
.me
376,000 تومان
1 سال
376,000 تومان
1 سال
376,000 تومان
1 سال
.tel
508,000 تومان
1 سال
508,000 تومان
1 سال
508,000 تومان
1 سال
.pro
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
.it
181,000 تومان
1 سال
181,000 تومان
1 سال
181,000 تومان
1 سال
.host
2,013,000 تومان
1 سال
2,013,000 تومان
1 سال
2,013,000 تومان
1 سال
.de
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.club
281,000 تومان
1 سال
281,000 تومان
1 سال
281,000 تومان
1 سال
.name
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.xyz
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده