ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.com
194,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.net
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.biz
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.info
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.org
208,900 تومان
1 سال
208,900 تومان
1 سال
208,900 تومان
1 سال
.co
489,900 تومان
1 سال
489,900 تومان
1 سال
489,900 تومان
1 سال
.in
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.us
159,500 تومان
1 سال
159,500 تومان
1 سال
159,500 تومان
1 سال
.ca
269,500 تومان
1 سال
269,500 تومان
1 سال
269,500 تومان
1 سال
.tv
569,500 تومان
1 سال
569,500 تومان
1 سال
569,500 تومان
1 سال
.ws
497,900 تومان
1 سال
599,900 تومان
1 سال
599,900 تومان
1 سال
.me
219,900 تومان
1 سال
249,900 تومان
1 سال
249,900 تومان
1 سال
.tel
307,900 تومان
1 سال
307,900 تومان
1 سال
307,900 تومان
1 سال
.pro
66,000 تومان
1 سال
226,900 تومان
1 سال
226,900 تومان
1 سال
.it
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.host
1,489,500 تومان
1 سال
1,489,500 تومان
1 سال
1,489,500 تومان
1 سال
.de
191,000 تومان
1 سال
191,000 تومان
1 سال
191,000 تومان
1 سال
.club
186,900 تومان
1 سال
186,900 تومان
1 سال
186,900 تومان
1 سال
.name
194,900 تومان
1 سال
194,900 تومان
1 سال
194,900 تومان
1 سال
.xyz
19,900 تومان
1 سال
181,900 تومان
1 سال
181,900 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده