ریسلر سی پنل فرانسه

ریسلر سی پنل فرانسه - 10 گیگ
  • 10 گیگابیات فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند
  • 10 اکانت سي پنل مجاز
  • بله قابلیت اورسل
ریسلر سی پنل فرانسه - 20 گیگ
  • 20 گیگابیات فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند
  • 20 اکانت سي پنل مجاز
  • بله قابلیت اورسل