هاست سی پنل ایران

سی پنل ایران 200 مگ

امکانات نا محدود

 • 200 مگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
سی پنل ایران 500 مگ

امکانات نا محدود

 • 500 مگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
سی پنل ایران 1 گیگ

امکانات نا محدود

 • 1 گیگ بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
سی پنل ایران 2 گیگ

امکانات نا محدود

 • 2 گیگ بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
سی پنل ایران 4 گیگ

امکانات نا محدود

 • 4 گیگ بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
سی پنل ایران 8 گیگ

امکانات نا محدود

 • 8 گیگ بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند