اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی هاست

تیکت های مربوط به بخش هاست

 پشتیبانی دامنه

مشکلات مربوط به دامنه شامل مشکلات ثبت، انتقال و یا تمدید

 پشتیبانی بخش نمایندگی

مشکلات در خصوص نمایندگی های هاست و دامنه

 بخش مالی

مشکلات مربوط به تراکنش های مالی

 پیشنهادات و انتقادات

همواره نیازمند پیشنهادات و انتقادات شما میباشیم

 شکایات

هرگونه شکایت در خصوص عدم سرویس دهی مناسب در وبسایت