اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 بخش فروش و سوالات قبل از خرید

سوالات قبل از خرید و پرداخت ها

 پشتیبانی فنی

تیکت های مربوط به بخش هاست

 پشتیبانی بخش نمایندگی

مشکلات در خصوص نمایندگی های هاست و دامنه

 پیشنهادات و انتقادات

همواره نیازمند پیشنهادات و انتقادات شما میباشیم