سرور مجازی cpanel اختصاصی

مناسب جهت ریسلر ها و وبسایت های دانلود

سرور مجازی اختصاصی آلمان - 50 گیگ 0 موجود است
  • 50 گیگ فضای کامل اختصاصی
  • 4G RAM
  • 2XCORE CPU
  • نامحدود پهنای باند
  • cpanel مدیریت شده
سرور مجازی اختصاصی آلمان- 75 گیگ 0 موجود است
  • 75 گیگ فضای کامل اختصاصی
  • 4G RAM
  • 2XCORE CPU
  • نامحدود پهنای باند
  • cpanel مدیریت شده