سرور مجازی cpanel اختصاصی

مناسب جهت ریسلر ها و وبسایت های دانلود

سرور مجازی اختصاصی فرانسه - 50 گیگ
  • 50 گیگ فضای کامل اختصاصی
  • 4G RAM
  • 2XCORE CPU
  • نامحدود پهنای باند
  • cpanel مدیریت شده
سرور مجازی اختصاصی فرانسه - 75 گیگ
  • 75 گیگ فضای کامل اختصاصی
  • 4G RAM
  • 2XCORE CPU
  • نامحدود پهنای باند
  • cpanel مدیریت شده