مستر ریسلر سی پنل فرانسه

مستر ریسلر سی پنل فرانسه - 15 گیگ
  • 15 گیگابیات فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند ماهيانه
  • 5 اکانت ریسلر مجاز
  • بله قابلیت اورسل
مستر ریسلر سی پنل فرانسه - 30 گیگ
  • 30 گیگابیات فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند ماهيانه
  • 8 اکانت ریسلر مجاز
  • بله قابلیت اورسل