ریسلر سی پنل آلمان

RE-CP-01
  • 10 گیگابیات فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند
  • 10 اکانت سي پنل مجاز
  • بله قابلیت اورسل
RE-CP-02
  • 20 گیگابیات فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند
  • 20 اکانت سي پنل مجاز
  • بله قابلیت اورسل